Balaich na Whalers
Maggie May 07, 2015

Tha iris ur air nochdadh an diugh mu dheidhinn na fir a Leodhas a bha ag obair air na mucan ann an South Georgia anns na 1950/60s. Chur cuid de na fireannaich sin fiosrachadh agus deilbh ris an leabhar seo. Tha e a cosg £3.50 agus pris a chur dhan phost. Tha Balaich na Whalers ri fhaighinn an seo air an duilleag Facebook againn neo maggiesmith@hebrides.net . S e Cabraich a chur an leabhar seo air adhairt.


Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: