Bata nan Sailm 13-28mh Lunastal
Maggie July 28, 2016
Bha cleachdadh aig buill de choimh thional gi na 1950an a bhith a seinn nan sailm anns na h-eathraichean nuair a bhiodh iad a tilleadh as an eaglais. Am bailtean air criochan  Loch Eireasoirt, na Loch chluinneadh na guthan air tir.

Bidh grunn luchd ealain, luchd seinn nan sailm agus seoldairean a tighinn cruinn eadar 13mh agus an 28mh latha den mhios seo.

Cur fios gu Deirdre Ni Mhathuna d.ni.mhathuna@outlook.com neo Magaidh maggiesmith@hebrides.net airson tuilleadh fiosrachadh mun na tachartasan.

Tha Cabraich toirt taing ga CNES airson an taic airson Bata nan Sailm Ire 111 (2016) .  
   
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: