Ceangal Alba s Eirinn
Maggie September 26, 2020
Tha Cabraich a deanamh ceangal eadar Na h-Eileanan an Iar agus Dun nan Gall.
Tha Cabraich a deanamh ceangal eadar Na h-Eileanan an Iar agus Dun nan Gall. Aig ceilidh air loidhne 18mh Sultainn bha luchd ciuil agus seinneadairean a riochdachadh Leodhas,Na Hearadh, Uibhist a Tuath, Uibhist a Deas agus Barraigh. Bidh tachartas eile ann air 30mh Damhair.  
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: