Ceilidh Amhrain Gaidhlig s ceol duthchail.
Maggie January 09, 2021
Tha amhrain Gaidhlig agus ceol dutchail againn gach seachdainn air a cheilidh air loidhne. Thigeamh an cois sluchd ciuil a Leodhas agus luchd ionnsachaigh na Gaidhlig a Ceann a Deas na h- Alba agus Canada. Tha dibh lan di beathte a thighinn a d' eisteachd.    
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: