Ceol nam Ban 2016
Maggie November 30, 2015

Bidh Oidhche Ceol nam Ban air an darna Diardaoin den mhios. Diardaoin an 14mh latha den Fhoilleach, an Ionad an Drochaid Am Bridge an Ceann a Bhaigh . A rithist Diardaoin 11 Gearran, 10mh Mart, Thigeamh ann! Ceol, comhradh agus cairdeas.

 

Write excerpt here

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: