Deireadh na Bliadhna
Maggie October 22, 2016
Fhuair Cabraich taic bho Bhord na Gaidhlig airson clasaichean Gaidhlig a chur air adhairt air a gheamhradh. Bha a' chiad sia seachdainnean aig Taigh Tasgaidh nan Eilean aig a Chaisteil agus an luchd obrach a deasachadh airson a Mhod.

Bidh 4 clasaichean eile aig Ionad an Drochaid an Ceann a Bhaigh  bho Diluain 14mh Samhainn gu Diluain 5mh den Dubhlachd eadar 4 agus 6f.


Bidh buidhean seinn ann an Uig, Leodhais air Diardaoin 17mh Samhainn agus Diardaoin 1mh Dubhlachd anns an Ionad ann am Miabhaig eadar 7.30 agus 9.30f
 
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: