Dripeil, trang agus a dol, as ar ciall
Maggie January 10, 2016
Seo an t-seachdainn a tha romhainn. Ladies Open -Mic Diardaoin sa Bhridge Centre, Na Bayhead Sessions a th'ann gach Dihaoine san Lewis Retirement Centre agus an Stornoway Slam-bardachd anns na Woodlands.  Agus a deasachadh da dhealbh cluich airson Ceilidh na Gaidhlig a Siabost aig deireadh na mios. Phew!
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: