Loch an Inbhir
Maggie October 10, 2012
Choinnich sinn ri Agnes a Eilean Bhallasaigh ann an Sealltainn. Bha i aig an sgadan a sin ann an 1952. Bha clann nighean a' sgadan math math air fithe agus tha Agnes ris fhathast agus i deanamh geansaidhean le patran Fair Isle. Tha larach lin aice far am bi i a reic na geansaidhean!.
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: