Oidhche na Gaidhlig
Maggie March 26, 2015

Bidh a'chiad Oidhche na Gaidhlig ann an Taigh Dhonchaidh air Diardaoin an 16mh den ath mhios (A Ghiblein), Bidh cearcall comhraidh ann aig 6.30f cearcall seinn an deidh sin aig 7.30 agus ceilidh le dealbh cluich, sgeulachdan agus orain an deidh sin.Thug Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle nan Eilean Siar taic airson Oidhche na Gaidhlig a chur air adhart. 

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: