Ceilidh na Gaidhlig 2016
Maggie November 30, 2015
An Ionad na Seann Sgoile ann an Siabost air 29mh Fhaoilleach, oidhche de dheilbh cluich, seanchasan agus orain.  Bidh tachartas Oidhche na Gaidhlig ann gach mios eadar an Gearan agus an t-Og Mhios 2016. Bidh Oidhche na Gaidhlig a Tadhail  air Sgire a 'Bhac, Taigh Tasgaidh nan Eilean, Grinneabhat, Baile Tughaidh nan Gearrannan agus Seallam anns na Hearadh. Thigeamh ann!
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: