Peigi Oighrig far a' Chniop
Maggie February 24, 2015

Gealladh a Bhàird Peigi Oighrig Nic A Ghobhainn ag innse mar a fhuair i git a' bhardachd bho brathar a seanair air leabaidh a bhais.

.

Seo a thuirt bràthair mo sheanair rium

Air bu leabaidh bais dha,

Gu robh aige faireachdainn

Gun fhuair mi spiorad bàrdachd,

’S gun tug e mar earal dhomh

“Na cur i chaoidh gu càineadh”

Cha diobair mise an gealladh sin,

Gus an paisgear bhon an fhad mi.

Tha an film ur Gealladh a’ Bhàird air http://youtu.be/X9Le5udTv38

Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: