Solus Geur 30mh Damhair
Maggie June 26, 2013
Bidh Solas Geur air Diciadain an 30mh den Damhair ann an Talla Bhreascleit mar phart den Fheis  Luminate. Tha an Fheis seo airson daoine nas shine, a tachairt air feadh na dutcha air a mhios sin.  Tha Bord na Gaidhlig air taic airgid a thoirt seachad airson an tachartas seo.
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: