Toradh DvD ur
Maggie April 12, 2016
Air an DVD ur Toradh tha fiolmaichean Gaidhlig a chaidh a chruthachadh anns na h-eileannan bho 2007. Chaidh na fiolmaichean a dheanamh eadar Uig Media agus Cabraich agus fhuaireas taic airgid bho Bord na Gaidhlig agus Alba Chruthachail airson na fiolmaichean a chur air DVD
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: