Tractor Ceilidh
Maggie August 05, 2012

Bha gu leòr puirt Danns a’ Rathaid aig Cèilidh nan Tractaran, Disathairne an 18mh Lunasdal 2012 bha Ruaraidh Dòmhnallach a dol timcheall baile Bhuirgh air taobh siar Leòdhais, air an tractar agus duine sam bith a bha ag iarraidh an CD ùr aige a cheannach, gheibheadh iad port aig ceann an t-staran.  

Bha fir a’ bhaile ag obair aig an fhaing agus ràinig e iad. Thàinig crodh a’ bhaile a dh’èisteachd fhads a bha e a cluich.

Bha Ceilidh an Talla Bhuirgh an dèidh làimh le duff is biadh math.

San à Achadh na Criàdha, Steòrnabhagh a tha Ruaraidh agus thug e an airgead a rinn an CD seo ga Cathranas  Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: