Cearcall Seinn -Uig
Maggie April 19, 2015
Chaidh Magaidh gu Cearcall Seinn ann an Uig Diardaoin 30mh Giblein. 'S ann againn a bha am feasgar! Orain gu leor an Ionad Urras Bhaltois ann an Meabhaig. 'Dheidhinn leat a Mheabhaig an Uig, ged a bhiodh, ged a bhiodh e anmoch, Dheidhinn leat a Mheabhaig an Uig ged a bhiodh e anmoch 's ceo ann'.   
Comments: 0
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: